Search form

Hechos 6:12

12Ta dión ni̱ kee ra, dá ni̱ na̱kui̱na vaa̱ na̱ ñoo xíꞌín ndidaá ta̱ sáꞌano, xíꞌín ndidaá ta̱ dánaꞌa̱ ley. Dá ni̱ na̱tuu ra ni̱ tiin ra Esteban. Dá ndáka ñaá rá ni̱ saa̱ ra̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon.