Search form

Hechos 6:3

3Sa̱ꞌá ño̱ó, ñani, va̱ꞌa cháá ka̱ ña̱ ná ka̱xi ndó usa̱ ta̱a tein mií ndó xaa̱n, ta ná kakuu ra ta̱a ndíta ndaa̱ xíꞌín Ndios no̱ó ña̱yuu, ta̱a ni̱ na̱kutí xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios, ta̱a ni̱ na̱kutí taꞌani xíꞌín ña̱ ndi̱chí. Dá ki̱ꞌo ndu choon yóꞌo noo̱ rá kee ra,