Search form

Hechos 6:6

6Dá ndáka na ndin usa̱ ta̱a ñoó ni̱ saa̱ na̱ noo̱ apóstol. Dá ni̱ chi̱kodó ná ndáꞌa̱ ná dini̱ ná. Dá ni̱ xika̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios saꞌa̱ ndin usa̱ ta̱a ñoó.