Search form

Hechos 6:8

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ tiin dao ta̱a Esteban ndáka ra kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon

8Kua̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee Ndios xíꞌín Esteban, ta ni̱ na̱kutí ná xíꞌín ndée̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ sa̱ ka̱ndeé ná sa̱ kee na kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ náꞌano xíꞌín ña̱ ndato tein ña̱yuu ndéi ñoo ñoó.