Search form

Hechos 7:1

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Esteban xíꞌín ta̱ néꞌe choon

1Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱ duti̱ mií no̱ó:

―¿Á ña̱ ndaa̱ kúú ña̱ káꞌa̱n ta̱a káa sa̱ꞌo̱n?