Search form

Hechos 7:51

51Dá ni̱ kaa taꞌani Esteban xíꞌín ta̱a ñoó:

―Tído ndeé nda̱ꞌo to̱ꞌon ndó, ta káxí nda̱ꞌo nío̱ ndo̱, ta na̱ dóꞌó nda̱ꞌo kúú ndó. Daá kuití vá ko̱ kóni̱ ndo̱ kee ndó ña̱ kóni̱ Espíritu ii̱ Ndios, chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kee na̱ sáꞌano veꞌe ndó, ki̱ꞌo dión kée ii̱ vá ndó.