Search form

Hechos 7:56

56Dá ni̱ kaa Esteban:

―Kande̱ꞌé ndó, chi̱ ndéꞌí ña̱ nónó induú káa. Ta na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo íin na xoo kuáꞌa tatá Ndios ―kaá na̱.