Search form

Hechos 8:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱sáꞌá Saulo kéndava̱ꞌa ra xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús

1Ta ni̱ na̱taꞌan va ini Saulo ñoó ña̱ ni̱ saꞌání rá Esteban. Ta mií kuu̱ dáá ñóó ni̱ ka̱sáꞌá kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoo Jerusalén. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xita̱ noo ndiꞌi na kuaꞌa̱n na̱ kandei na dao ka̱ ñoo ñóꞌo chí kuendá Judea diꞌa xíꞌín kuendá Samaria. Ta sa̱va̱ꞌa na̱ kúú apóstol va ni̱ ka̱ndo̱o ndéi ñoo Jerusalén.