Search form

Hechos 8:12

12Tído tá ni̱ da̱náꞌa̱ Felipe noo̱ ná to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ ndi koo ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, kúú ni̱ ka̱ndísa naa̱n, ta ni̱ ka̱ndísa taꞌani na ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ra̱ saꞌa̱ Jesucristo. Sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a xíꞌín ñáꞌa̱ ni̱ sodo̱ ndúta̱.