Search form

Hechos 8:14

14Tá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na̱ kúú apóstol ndéi ñoo Jerusalén ña̱ kua̱ꞌá ña̱yuu ndéi kuendá Samaria ni̱ ka̱ndísa to̱ꞌon Ndios, dá ni̱ ta̱ndaꞌá ná Pedro xíꞌín Juan kuaꞌa̱n na̱ ñoó.