Search form

Hechos 8:19

19chi̱ ni̱ kaa ra̱:

―Di̱kó taꞌani ndoꞌó choon néꞌe ndó xaa̱n noo̱ yúꞌu̱. Dá kía̱n, tá ná chinóo yuꞌu̱ ndáꞌí dini̱ ndi ndáa mií ña̱yuu, ta kúú ná natiin taꞌani na Espíritu ii̱ Ndios ―kaá Simón.