Search form

Hechos 8:2

2Tído ndéi dao ka̱ ta̱a ndíta ndaa̱ noo̱ Ndios, ta ro̱ón kúú ra̱ ni̱ saꞌa̱n ni̱ da̱ndúxi Esteban. Ta ndaꞌí ni̱ saki ra saꞌa̱ ná.