Search form

Hechos 8:25

25Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ da̱náꞌa̱ Pedro xíꞌín Juan no̱ó ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios, dá ni̱ kiꞌin na íchi̱ kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín Felipe. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱ to̱ꞌon va̱ꞌa ñoó noo̱ ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ñoo ñóꞌo chí kuendá Samaria ñoó. Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ na̱ndió kuéi na ni̱ na̱sáa̱ na̱ ñoo Jerusalén.