Search form

Hechos 8:3

3Ta tein kuu̱ dáá ñóó ni̱ ka̱sáꞌá Saulo kéndava̱ꞌa ra xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús. Kúú ni̱ xi̱onoo ra tá veꞌe tá veꞌe taó ra̱ ta̱a xíꞌín ñáꞌa̱, ta ñóꞌo ñaá rá kuaꞌa̱n na̱ veꞌe ka̱a.