Search form

Hechos 8:30

30Dá ni̱ ka̱nkono Felipe ni̱ na̱tuu yati ra no̱ó kuaꞌa̱n ra̱. Kúú ni̱ sei̱do̱ꞌo ra ña̱ káꞌi ta̱a ñoó noo̱ tuti ni̱ taa profeta Isaías. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Felipe:

―¿Á kátóni̱ ini ní ndí kóni̱ kaa ña̱ káꞌi ní xaa̱n?