Search form

Hechos 8:31

31Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó:

―¿Ndi kee yuꞌu̱ kandaa̱ inii̱ ña̱ káꞌa̱n tá ko̱ íin taꞌon nakani xíꞌín yuꞌu̱?

Dá ni̱ kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín Felipe ña̱ ná kaa ra noo̱ carreta, ta ná kako̱o dáó rá xíꞌín rá.