Search form

Hechos 8:32

32Ta káꞌi ra tuti ii̱ Ndios noo̱ káꞌa̱n diꞌa:

Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáka ra iin léko kuaꞌa̱n ri̱ no̱ó ta̱a saꞌání ri̱, ki̱ꞌo dión ni̱ kee ra xíꞌín ná.

Táto̱ꞌon ki̱ꞌo tádi̱ iin léko dátá ri̱, ki̱ꞌo dión ni̱ kee na,

chi̱ ni iin tóꞌón to̱ꞌon ko̱ ní káꞌa̱n na̱ chindeé ná mií ná.