Search form

Hechos 8:33

33Ta ni̱ kenóo ñaá ta̱a, ta ko̱ íin taꞌon ní kéyíko̱ ndaa̱ saꞌa̱ ná.

Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndá yoo kuu nakani sa̱ꞌá de̱ꞌe na?

Chi̱ ni̱ saꞌání ñaá ña̱yuu, dá ná o̱ kóo ka̱ na̱ ñayuú yóꞌo.