Search form

Hechos 8:34

34Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱a ñoó Felipe, ta kaá ra̱:

―Kee ní ña̱ mani̱ nakani ní xíꞌín yuꞌu̱. ¿Ndá saꞌa̱ ni̱ kaꞌa̱n profeta yóꞌo? ¿Á ni̱ kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ mií ná, o ni̱ kaꞌa̱n na̱ saꞌa̱ iin ka̱ ta̱a?