Search form

Hechos 8:35

35Dá ni̱ na̱kani Felipe ndi kóni̱ kaa to̱ꞌon káa noo̱ tuti ii̱ yóꞌo. Xíꞌín sa̱ꞌá to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dánaꞌa̱ ra̱ noo̱ rá sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Jesús.