Search form

Hechos 8:36

36Dá ni̱ saa̱ ra̱ iin xíán noo̱ ñóꞌo ta̱kui̱í noo̱ yáꞌa ra kuaꞌa̱n ra̱ ñoó. Dá ni̱ kaa ta̱a Etiopía ñoó xíꞌín Felipe:

―Yóꞌo ñóꞌo ta̱kui̱í. ¿Á o̱ kúu taꞌon kodo̱ ndúta̱ yuꞌu̱ yóꞌo?