Search form

Hechos 8:39

39Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ ka̱nkuei ra no̱ó ta̱kui̱í ñoó, ta kúú ni̱ nda̱ñóꞌó niꞌini va Felipe ni̱ kee Espíritu satoꞌo yo̱ Ndios. Ta kúú ko̱ ní xiní ka̱ ñaá ta̱a ñoó. Ta kádii̱ nda̱ꞌo ini ra̱ kuaꞌa̱n ra̱ íchi̱ ñoó.