Search form

Hechos 8:7

7Chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ñóꞌo espíritu kini ni̱ ndu̱va̱ꞌa, ta ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú espíritu kini ñoó, dá ni̱ ka̱nkuei ña kuaꞌa̱n ini na̱. Ta kua̱ꞌá ña̱yuu ni̱ na̱tií saꞌa̱ xíꞌín na̱ ko̱ ku̱ú kaka va̱ꞌa ni̱ ndu̱va̱ꞌa.