Search form

Hechos 8:9

9Ta ñoo ñoó ió taꞌani iin ta̱a naní Simón, ta sa̱ naꞌá vá xíonoo ra kétadí ra̱ xíꞌín na̱ ñoo ñoó. Ta dándaꞌí ra̱ ña̱yuu ndéi ñoó, chi̱ kée ra mií rá ña̱ kúú rá iin ta̱a ndáya̱ꞌi.