Search form

Hechos 9:11

11Dá ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Jesús:

―Ndakuii̱n ndichi, ta kuaꞌán kíi̱ keí naní keí Ndaa̱. Tá ni̱ saa̱o̱n veꞌe iin ta̱a naní Judas, dá ndato̱ꞌón saꞌa̱ iin ta̱a ni̱ kaki ñoo Tarso naní Saulo, chi̱ ñoó ió ra̱ káꞌa̱n ra̱ xíꞌíín.