Search form

Hechos 9:13

13Dá ni̱ kaa Ananías:

―Tatá, kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu nákani xíꞌín yuꞌu̱ sa̱ꞌá ta̱a ñoó, ña̱ xíonoo ra kéndava̱ꞌa ra xíꞌín ña̱yuu mií ní ndéi ñoo Jerusalén.