Search form

Hechos 9:14

14Ta viti ni̱ ka̱sáa̱ ra̱ ñoo yóꞌo. Ta néꞌe ra choon ni̱ xi̱ꞌo ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ña̱ tiin ra ndidaá kúú ña̱yuu nákoni ña̱ kúú ní satoꞌo na̱ koꞌo̱n na̱ veꞌe ka̱a.