Search form

Hechos 9:18

18Ta kúú vitíꞌón diꞌa va ni̱ kue̱i ña̱ ndáa táto̱ꞌon ndáa taꞌi̱ ti̱yaká nduchí nóó Saulo. Ta kúú ni̱ na̱tu̱u noo̱ rá. Dá ví ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi ra̱. Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ sodo̱ ndúta̱ rá.