Search form

Hechos 9:22

22Tído víꞌí ka̱ ví ni̱ ndu̱ndeé iní Saulo dánaꞌa̱ na̱ saꞌa̱ Jesús, ta ko̱ níꞌi̱ ta̱ Israel ndéi ñoo Damasco ndí ki̱án kaꞌa̱n ra̱ xíꞌín Saulo, dá chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ ndisa Jesús kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.