Search form

Hechos 9:24

24Tído ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o ra kee ra. Ta nduú ñoó ndéi ra ndáti ra keta na yéꞌé noo̱ ko̱nduꞌu na̱ ñoo Damasco, dá kaꞌání ñaá rá, káꞌán rá.