Search form

Hechos 9:26

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saa̱ Saulo ñoo Jerusalén

26Dá tá ni̱ saa̱ Saulo ñoo Jerusalén, dá ni̱ kaꞌán ná nakiꞌin táꞌan na xíꞌín na̱ kúú kuendá Jesús ndéi ñoó. Tído ndidaá vá ná yuꞌú xiní ñaá, chi̱ ko̱ kándía na ña̱ miía̱n ndaa̱ ni̱ nduu Saulo kuendá Jesús.