Search form

Hechos 9:29

29Ta ko̱ yu̱ꞌú taꞌon Saulo kanoo na kasto̱ꞌon na xíꞌín ña̱yuu saꞌa̱ satoꞌo yo̱ Jesús. Ta dándichi̱ táꞌan na xíꞌín ta̱ Israel káꞌa̱n yúꞌu̱ griego. Tído kaꞌání vá ñaá rá kóni̱ ra̱.