Search form

Hechos 9:3

3Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ ñoo Damasco ñoó. Tído tá ni̱ kasa̱ndaá yati ra ñoo ñoó, kúú iin kuití vá ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa no̱ó kuaꞌa̱n ra̱ ni̱ kee iin ñóꞌo̱ ni̱ kii induú.