Search form

Hechos 9:30

30Dá tá ni̱ ka̱tóni̱ ini dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús ña̱ ki̱ꞌo dión kóni̱ ra̱ kee ra, dá ni̱ kee na ndáka na Saulo kuaꞌa̱n na̱ nda̱ ñoo Cesarea. Ta ñoó ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ná kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná ñoo Tarso.