Search form

Hechos 9:34

34Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín rá:

―Eneas, Jesucristo kúú na̱ nduva̱ꞌa yoꞌó. Ndakuii̱n ndichi, ta natuú xi̱to̱n.

Ta kúú ni̱ na̱kuíi̱n ndichi ra̱.