Search form

Hechos 9:35

35Tá ni̱ xini ña̱yuu ndéi ñoo Lida ñoó xíꞌín ñoo naní Sarón ña̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱ kúꞌu̱ ñoó, kúú ni̱ nduu taꞌani na kuendá satoꞌo yo̱ Jesús.