Search form

Hechos 9:36

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taki iin ñáꞌa̱ naní Dorcas

36Ta ñoo naní Jope ió iin ñáꞌa̱ kúú kuendá Jesús naní Tabita. Ta xíꞌín to̱ꞌon griego naníán Dorcas. Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ va̱ꞌa sa̱ keeán, chi̱ sa̱ chi̱ndeéán ña̱yuu kúndaꞌí.