Search form

Hechos 9:37

37Ta tein kuu̱ dáá ñóó ni̱ ka̱sáꞌá kúꞌa̱n. Ta kúú ni̱ xiꞌi̱ vaan. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ na̱kata na ñíi̱a̱n, dá ni̱ chi̱ndúꞌu̱ ñaá ná ini veꞌe kúú uu̱ kánóo ni̱no.