Search form

Hechos 9:39

39Dá ni̱ kee Pedro kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá. Dá tá ni̱ saa̱ na̱ ñoo Jope, dá ni̱ kee ña̱yuu ñoó ndáka ñaá ná kuaꞌa̱n na̱ veꞌe noo̱ kánduꞌu̱ ndi̱i naní Dorcas ñoó. Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ kuáa̱n ni̱ kao̱ noo sata̱ Pedro, ta ndéíꞌi̱ na̱ ndéi na sa̱ꞌá ndi̱i ñoó. Ta dánaꞌa̱ na̱ dáꞌo̱n xíꞌín doꞌo̱no̱ ni̱ sa̱ ka̱va̱ꞌaán tá ni̱ sa̱ takia̱n noo̱ Pedro.