Search form

Hechos 9:4

4Ta kúú ni̱ ka̱nkao va ra no̱ñóꞌo̱. Dá ni̱ sei̱do̱ꞌo ra tái̱ ni̱ kaꞌa̱n iin ña̱yuu:

―Saulo, Saulo. ¿Ndiva̱ꞌa xíonoo yoꞌó kéndava̱ꞌón xíꞌín yuꞌu̱?