Search form

Hechos 9:40

40Dá ni̱ taó ndíꞌi Pedro ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ini veꞌe ñoó. Dá ví ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí ná, ta ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios. Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná noo̱ kánduꞌu̱ ndi̱i ñoó. Dá ni̱ kaa na̱:

―Tabita, ndako̱o ―kaá na̱.

Ta kúú ni̱ na̱nde̱ꞌé váán. Dá tá ni̱ xinia̱n Pedro, kúú ni̱ nda̱ko̱oán ióa̱n.