Search form

Hechos 9:6

6Ta kúú nda̱ ndéi̱ ni̱no oon va Saulo chi̱ ni̱ yu̱ꞌú ra̱, dá kaá ra̱:

―¿Ndí ki̱án keei kóni̱ ní, tatá?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ndakuii̱n ndichi, ta kuaꞌán ku̱ꞌu ñoo káꞌano káa, dá káa ná kasto̱ꞌon na xíꞌón ndí ki̱án kánian keeón ―kaá na̱.