Search form

Hechos 9:7

7Ta ta̱a kuaꞌa̱n xíꞌín Saulo ñoó, kúú ni̱ naá vá iní ra̱ ndíta ra, chi̱ ni̱ sei̱do̱ꞌo taꞌani ra ni̱ kaꞌa̱n iin ña̱yuu, tído ko̱ íin taꞌon ní xiní ra̱.