Search form

Hechos 9:8

8Dá ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi Saulo. Tído tá ni̱ kaꞌán rá kande̱ꞌé rá, ko̱ ní kúu ka̱, chi̱ ni̱ kukuaa va ra. Dá ni̱ na̱tiin ndaa ñaá ta̱a kuaꞌa̱n xíꞌín rá ñoó, dá ndáka ñaá rá ni̱ saa̱ ra̱ ñoo Damasco.