Search form

San Juan 1:10

10Ni̱ sa̱ io na̱ ñayuú yóꞌo, ta va̱ꞌará xíꞌín ndáꞌa̱ mií ná ni̱ ka̱va̱ꞌa Ndios ñayuú yóꞌo, tído ko̱ ní nákoni taꞌon ñaá na̱ ndéi ñayuú yóꞌo ndá yoo kúú ná.