Search form

San Juan 1:13

13Ta ko̱ kúú ná de̱ꞌe Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kixi na tein nii̱ iin ta̱a, ta ko̱ kúú ná de̱ꞌe Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ta̱a xíꞌín ñadiꞌí ra̱, ta ko̱ kúú ná de̱ꞌe Ndios sa̱ꞌá ña̱ kátoó ña̱yuu kandei de̱ꞌe na. Diꞌa kúú ná de̱ꞌe Ndios, chi̱ ki̱ꞌo dión kóni̱ mií Ndios.