Search form

San Juan 1:14

14Ta mií na̱ kúú to̱ꞌon yóꞌo ni̱ nduu iin ña̱yuu, ta ni̱ sa̱ io na̱ tein yó, ta ni̱ xini xíꞌín no̱ó ndu̱ ña̱ káꞌano nda̱ꞌo choon kómí ná, ta choon kómí ná náꞌa̱ ña̱ iin tóꞌón mií ná kúú de̱ꞌe Ndios. Ta ni̱ chití ná xíꞌín ña̱ kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱ yo̱, ta ni̱ chití taꞌani na xíꞌín ña̱ ndaa̱.