Search form

San Juan 1:15

15Ta ni̱ xi̱ꞌo Juan kuendá saꞌa̱ ná, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱:

―Ni̱ kaꞌi̱n sa̱ꞌá na̱ yóꞌo tá ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ mií na̱ ve̱i sata̱ yúꞌu̱ kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱. Chi̱ sa̱ daá ió va na o̱ du̱ú yuꞌu̱ ―kaá Juan.