Search form

San Juan 1:16

16Ta sa̱ꞌá ña̱ kómí ná choon káꞌano yóꞌo, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá vá yó níꞌi̱ iin ña̱ mani̱ káꞌano cháá ka̱ no̱ó ña̱ mani̱ ni̱ sa̱ io mií no̱ó.