Search form

San Juan 1:19

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu

19Táꞌa̱n ña̱ yóꞌo kúú kuendá ni̱ xi̱ꞌo Juan, chi̱ ta̱ Israel néꞌe choon ñoo Jerusalén ni̱ ta̱ndaꞌá rá ta̱ duti̱ xíꞌín ta̱ levita ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Juan ndá yoo kúú ná, ta diꞌa ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndá yoo kúú mií ní?